Vanaf groep 3 komt steeds meer nadruk te liggen op de schoolse vakken. We leggen onder meer de basis voor het lezen; daarvoor gebruiken we de methode ‘Lijn 3’. Met Lijn 3 maken de kinderen een reis langs 12 ‘bushaltes’ (thema’s). 

De kinderen kennen inmiddels alle klinkers en zelfs al een aantal lange klanken en tweetekenklanken; aa, oo, ee, ie en oe. Daarnaast zijn er nu 11 medeklinkers aan bod gekomen. Ook leren we alle aangeboden letters direct schrijven in het verbonden schrift. Het aantal woorden dat de kinderen kunnen lezen en schrijven groeit met de dag! 

letterbord

We hebben inmiddels de eerste twee blokken van de rekenmethode ‘Wereld in Getallen’ afgerond. We hebben geoefend met optellen en aftrekken t/m 10 en hebben met begrippen als ‘meer’, ‘minder’, en ‘evenveel’ geoefend. Ook hebben we geleerd over de dagen van de week (tijdsbesef) en zijn we begonnen met splitsen.

In het volgende blok zullen we de telrij uitbreiden. Daarbij zullen we bijvoorbeeld doortellen of terugtellen vanaf een willekeurig startpunt. Het splitsen van hoeveelheden (en getallen) krijgt steeds meer aandacht en de kinderen maken kennis met de meer formele rekentaal via het ‘busmodel’ (passagiers die in- of uit een bus stappen). Ze leren daarbij de betekenis van het plus- en minteken.