Graag laten we u kennismaken met een nieuwe raad  binnen onze school. Sinds twee weken beschikken we over een heuse leerlingenraad. Zij adviseren gevraagd en ongevraagd het team en de directie van de school en denken mee over de uitvoering van het schoolbeleid.        idee leerlingenraad

 

 De leerlingen zijn gekozen vanuit de groepen 6, 7 en 8. 

 

Het is de bedoeling dat de raad regelmatig van zich zal laten horen in de Bijblijver.