We zijn in het schooljaar 2017/2018 gestart met de Kanjertraining. In de Kanjertraining wordt onderscheid gemaakt tussen hoe je bent en hoe je doét. Kern van de Kanjertraining is met elkaar omgaan op basis van vertrouwen en respect, wat we symboliseren met 'de witte pet'. We zetten de leerlingen niet daadwerkelijk petjes op, maar benoemen gedrag door er een kleur aan te koppelen.

De witte pet van vertrouwen kan worden gecombineerd met andere kleuren 'petjes'; wanneer een leerling een rode pet met een witte combineert, spreken we van een optimistische, zonnige en blijmoedige leerling. Combineert een leerling een gele pet met een witte, spreken we van een vriendelijk, empathisch en behulpzaam kind.

De combinatie van een zwarte en een witte pet staan symbool voor avontuurlijke, krachtige en ondernemende kinderen met positieve leiderschapskwaliteiten. Als echter, bij de verschillende combinaties, de witte pet (van vertrouwen) wegvalt, kan het gedrag doorslaan. Een optimistische leerling kan bijvoorbeeld clownesk of onverschillig gedrag gaan vertonen. Een vriendelijke en zachtaardige leerling kan te voorzichtig, verlegen of bang worden (en dit uitstralen) en een positieve leider kan brutaal en bazig gedrag laten zien. We leren de kinderen dat ze een keuze hebben in het gedrag dat ze laten zien.

Daarnaast gaat de Kanjertraining om groepsvorming. Als kinderen zich veilig voelen in een groep en elkaar kennen, komt vervelend (pest)gedrag aanzienlijk minder voor. Het doel van de Kanjertraining is niet om van alle leerlingen hele brave kinderen te maken. Het programma leert kinderen op een goede manier voor zichzelf op te komen en maakt ze bewust van wat hun gedrag bij anderen teweegbrengt. Dit doen we door wekelijkse lessen en oefeningen in de groepen 1 t/m 8.

 kanjerafspraken