'Om te groeien moet je leren, hier leren wij te groeien'

Deze tekst staat op de gevelsteen op het schoolgebouw. Kinderen komen de school binnen op 4-jarige leeftijd en brengen daar een groot deel van hun jonge leven door, tot zij eind groep 8 uitstromen naar het voortgezet onderwijs.

Kinderen komen naar school om te leren. Daarvoor is onze school er. Wij zijn professionals die gericht zijn op het leren van kinderen, vanuit diverse functies, taken en rollen. Werken in het onderwijs, met collega’s maar vooral met de kinderen boeit en bindt ons. We vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie om goed onderwijs te geven, om het steeds beter willen doen. Daarbij stellen we hoge eisen aan onszelf en aan de ander. Maar we leren de kinderen niet alleen lezen, rekenen en schrijven. Wij nemen onze rol in de opvoeding van de kinderen net zo serieus. Basisschool De Lunetten wil in samenwerking met ouders haar leerlingen met gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid en de nodige cognitieve en sociale bagage, op pad sturen. Voorbereid om succesvol de 21e eeuw in te stappen!

Brede ontwikkeling

We leven in een complexe, dynamische maatschappij. Om onze kinderen in die maatschappij te laten slagen moeten wij zorgen voor de overdracht van kennis en sociale vaardigheden, van normen en waarden. Op De Lunetten streven we groei na in de breedste zin. Op school leer je immers. Maar we willen ook dat de kinderen het geleerde kunnen en durven gebruiken. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van het onderwijs; zij zijn de basis voor iedere andere ontwikkeling. Onze leerlingen leren op verschillende manieren en in een verschillend tempo. Ieder kind is uniek. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen, opdat ieder kind optimale resultaten bereikt.

Veiligheid

We vinden het belangrijk om een veilige school te zijn met een persoonlijke sfeer. Kinderen werken samen, spelen samen en leren samen en voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf, de ander en de omgeving. Daarin is een open en respectvolle communicatie met elkaar belangrijk. Onze leerlingen zijn gemotiveerd, creatief en kritisch in denken en doen. Ons uitgangspunt is dat kinderen zich thuis voelen op De Lunetten, zich gerespecteerd voelen en ervaren dat er voor iedereen belangstelling en aandacht is.

De samenwerking tussen ouders en leerkrachten is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Een goed pedagogisch klimaat is de basisvoorwaarde voor het bereiken van positieve resultaten.

afb1afb2