Tweedaagse staking van 30 en 31 januari

 

Ongetwijfeld heeft u vernomen dat voor donderdag 30 en vrijdag 31 januari een landelijke staking is aangekondigd door de vakbonden voor het Primair Onderwijs. De afgelopen jaren werd al diverse malen gestaakt. Deze stakingen gingen vooral om een fatsoenlijk salaris voor leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners en daarnaast minder werkdruk.

Bij de komende tweedaagse staking krijgt de bezorgdheid over de kwaliteit van het onderwijs een prominente plek. Het tekort aan leerkrachten neemt snel toe. Vervangers waren lastig te vinden, inmiddels zijn ook gewone vacatures niet meer te vervullen. In de grote steden is de stap naar de vierdaagse schoolweek al gemaakt. Ook onze organisaties zijn zich aan het voorbereiden op een dergelijk onvermijdelijk scenario.

Er is onder ons personeel bezorgdheid over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Zij zien een groot maatschappelijk probleem aankomen; kinderen die onvoldoende onderwijs krijgen en daarmee minder kansen krijgen in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Om het tij te keren roept men met de acties de regering nadrukkelijk op om fors en blijvend te investeren in het onderwijs. Als besturen maken wij ons ook grote zorgen over de kwaliteit van het toekomstig onderwijs. We onderkennen dat een maatschappelijk probleem zich aandient. De (herhaalde) roep van onze personeelsleden om structurele investeringen in het onderwijs steunen we als besturen dan ook zeker.

Op de school van uw kind is de stakingsbereidheid geïnventariseerd. Ieder personeelslid heeft zich uitgesproken. Op basis van die inventarisatie heeft de directie van de school besloten dat de school op 30 en 31 januari gesloten zal zijn.

We realiseren ons terdege dat de staking voor sommigen van u een probleem betekent met betrekking tot opvang van uw kind(eren). Een situatie die wij - en met ons alle teams van de scholen - liever niet willen. We hopen andermaal op uw begrip dat het team van de school ook in het belang van uw kind(eren) actie voert.

Mocht u nog vragen hebben over de staking dan kunt u contact opnemen met de directie van uw school.

Met vriendelijke groet,

De gezamenlijke besturen van
Atlant Basisonderwijs
Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Stichting Fedra
Stichting Tabijn