Ons team

Wij hebben een hecht en betrokken team dat graag en goed met elkaar samenwerkt. Samen geven wij vorm en inhoud aan het onderwijs, zodat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen en tot leren kunnen komen.

Ons team bestaat uit:
  • Directie: is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 
  • Groepsleerkrachten: zijn verantwoordelijk voor de groep. 
  • Bouwcoördinatoren: drie leerkrachten hebben de taak als bouwcoördinator en zijn               verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de onder-, de midden- en de bovenbouw.
  • Zorgcoördinatoren: Zij coördineren de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Samen met de directie, leerkracht, ouders -en eventueel externe- zoeken ze naar oplossingen.
  • Vakleerkrachten bewegingsonderwijs: zij zorgen 3 dagen in de week voor de gymlessen
  • Kanjerspecialist: begeleidt kinderen en leerkrachten, adviseert leerkrachten en ouders bij vraagstukken rondom onze kanjertraining.
  • Onderwijsassistenten: verricht leerlingbegeleiding en onderwijsondersteuning.
  • Secretaresse: ondersteunt  de directie en het team in de uitvoering van haar werkzaamheden.
  • Conciërge: Zorgt voor het algemeen onderhoud van de school
                                              De Lunetten - Over ons