Ouders en school

Als ouders zich oriënteren op onze school behoort een rondleiding tot de mogelijkheden. Voor direct contact kunt u naar school bellen, telefoon 0251 231684. We gaan in gesprek met ouders van leerlingen die in het huidige of volgende schooljaar zullen instromen. Voor nieuwe kleuters kent de school op het moment geen wachtlijst, maar we hanteren een maximum van 60 nieuwe kleuters per schooljaar.

Wanneer een ouder/verzorger zich herkent in de visie, kernwaarden en uitgangspunten van De Lunetten, kan de leerling worden ingeschreven als het ongeveer 2,5 jaar is (voor het huidige en komende schooljaar). Leerlingen starten bij ons als ze 4 jaar zijn. Op 5-jarige leeftijd zijn kinderen leerplichtig en moeten ze op een school zijn ingeschreven. 

De stap naar de basisschool is voor de meeste ouders (en kinderen) een bijzondere mijlpaal. Ongeveer drie maanden voor de vierde verjaardag van hun kind, ontvangen de ouders een informatieboekje ‘kleuters’ en een vragenlijst over de ontwikkeling. Deze informatie (gezondheid, cognitieve en sociale ontwikkeling) gebruiken we om het kind in een juiste groep in te kunnen delen. Het maken van een passende groepskeuze draagt eraan bij dat ieder kind optimaal tot ontwikkeling kan komen.