Peuteropvang het Kleine Atelier
Peuteropvang is opvang op 2 vaste dagdelen per week in een ruimte die voor peuters veilig en uitdagend is. Peuters kunnen zo spelenderwijs leren omgaan met andere kinderen. Een peutergroep bestaat uit maximaal 8 peuters. De kinderen worden begeleid door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. De tijden sluiten aan bij de haal- en brengtijden en de vakanties van de school.
Voor kinderen die na de peuteropvang doorstromen naar een van de kleutergroepen op De Lunetten, kan Welschap een rol spelen bij het wennen.

Openingsdagen /-tijden
De peuteropvang is alleen open op de ochtenden in de schoolweken van 8.30 uur tot 12.00 uur. ’s Middags en in de schoolvakanties is de peuteropvang gesloten. Kinderen met een VVE-indicatie komen een extra dagdeel op woensdagochtend.
 
Kosten
Vanaf 1 januari 2018 valt peuteropvang onder de Wet Kinderopvang. Ouders die recht hebben op kinderopvang-toeslag betalen (net als bij het kinderdagverblijf) een uurtarief. Een (groot) deel van de kosten kunnen zij via de kinderopvangtoeslag weer terugkrijgen. Deze toeslag kunnen ouders aanvragen bij de belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. Zij betalen daarbij een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De extra woensdagochtend voor kinderen met een VVE-indicatie wordt volledig gesubsidieerd door de gemeente, ongeacht het inkomen van ouders.
 
Inschrijven en meer informatie
Voor inschrijven en meer informatie kunnen ouders terecht op de website:
www.welschapkinderopvang.nl 
of contact opnemen met ons bureau Kinderopvang, T 0251 245464 of
 E kinderopvang@welschap.nl.