Kennismaken en rondleiden

Overweegt u uw kind in te schrijven op De Lunetten? U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding, wij zorgen dan dat we op het afgesproken moment met alle informatie (en een schoolgids) voor u klaar zitten. We houden onze rondleidingen over het algemeen in de ochtend, zodat u de school ‘in bedrijf’ kunt zien en zo direct de gelegenheid hebt om vragen te stellen.

Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter het hele jaar bij ons aanmelden. Om overzicht te kunnen houden over het aantal leerlingen, adviseren wij ouders om hun kind aan te melden als het ongeveer 3 jaar oud is.

Als uw kind naar het Kleine Atelier gaat, betekent dat niet dat uw kind automatisch op onze school is aangemeld. U moet uw kind zelf aanmelden bij De Lunetten.

Starten en Wennen

Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, belt de groepsleerkracht bij wie uw kind in de groep komt op om wenafspraken te maken. De keuze voor de groep wordt gemaakt door het pedagogisch team. Nieuwe kleuters kunnen enkele dagdelen komen wennen.

Wanneer uw kind in december vier jaar wordt laten we het, vanwege de sinterklaas- en kerstdrukte, in januari starten met het schoolbezoek. Kinderen die eind juni en in juli vier jaar worden starten na de zomervakantie. Deze kinderen nodigen we wel uit voor de ‘wenochtend’ die voor de zomervakantie gehouden wordt. Tijdens deze ochtend zal uw kind kennismaken met de groep zoals deze ná de vakantie ook samengesteld zal zijn. 

 

U kunt de school bereiken op 0251 231684

afb1afb2